Voorwaarden

Welkom bij de kleine lettertjes van Danki B.V. (hierna “Danki”). Het is niet het meest leuke gedeelte van Danki maar uiteraard wel belangrijk. We hebben de kleine lettertjes opgedeeld in de Voorwaarden en een Privacyverklaring. Wij verzoeken je zowel de Voorwaarden als onze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Danki

Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die wij, Danki B.V. (hierna Danki), jou leveren. Door onze dienst te gebruiken, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Dienst

Met onze dienst maken we lokaal kopen leuker. We bieden ondernemers in jou buurt de mogelijkheid om zichzelf te presenteren en geven ze mogelijkheden om jou als klant te belonen. Voor consumenten is onze dienst gratis. Voor ondernemers is een deel van onze dienst gratis, maar voor volledige toegang tot onze diensten vragen we een vergoeding. Wij behouden ons het recht voor om content te verwijderen, hier kun je geen rechten aan ontlenen. Tevens kunnen wij het lidmaatschap van een ondernemer beëindigen als deze in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

In- en uitschrijven

Je kunt onze dienst gebruiken door je met je e-mailadres in te schrijven. Je krijgt dan van ons een persoonlijk lidmaatschap, met gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan meer dan één account af te sluiten. Wees voorzichtig met je persoonlijke gegevens en geef deze nooit aan derden. Als je vermoedt dat inbreuk is gemaakt op je lidmaatschap, laat het ons weten via info@danki.nl. Je kunt je altijd uitschrijven voor onze dienst. Stuur een e-mail naar info@danki.nl, en wij heffen je lidmaatschap op.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze dienst is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan delen van onze dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In onze privacyverklaring lees je daar meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem contact op met info@danki.nl.

Aansprakelijkheid

Je gebruikt onze dienst voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden.

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar info@danki.nl en we reageren snel. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.